Deze modellen kun je gebruiken bij het in kaart brengen van jouw onderneming

Als ondernemer wil je graag inzicht hebben in hoe jouw onderneming functioneert en waar verbeterpunten liggen. Door het in kaart brengen van jouw onderneming krijg je meer inzicht en kun je gerichter sturen op groei en efficiëntie. In dit artikel bespreken we een aantal modellen die je kunt gebruiken bij het in kaart brengen van jouw onderneming.

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een model dat veel gebruikt wordt om een onderneming in kaart te brengen. Het model bestaat uit negen bouwstenen die samen het businessmodel van jouw onderneming vormen. Met het Business Model Canvas krijg je inzicht in de toegevoegde waarde van jouw onderneming, de klantsegmenten, de kanalen waarlangs je jouw producten of diensten aanbiedt, de klantrelaties, de inkomstenstromen, de key resources, key partners, key activities en cost structuren.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een model dat helpt om de sterke en zwakke punten van jouw onderneming in kaart te brengen, evenals de kansen en bedreigingen in de markt. Met een SWOT-analyse kun je strategische keuzes maken en inspelen op ontwikkelingen in de markt. Het is belangrijk om de analyse regelmatig te herhalen, zodat je kunt bijsturen als dat nodig is.

Value Chain

De Value Chain is een model dat inzicht geeft in de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen jouw onderneming en hoe deze activiteiten bijdragen aan de waarde die jouw onderneming toevoegt voor klanten. Het model bestaat uit vijf primaire activiteiten en vier ondersteunende activiteiten. Met de Value Chain kun je de efficiency en effectiviteit van de verschillende activiteiten binnen jouw onderneming in kaart brengen en verbeteren.

Conclusie

Het in kaart brengen van jouw onderneming met behulp van modellen kan bijdragen aan een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw onderneming, de toegevoegde waarde voor klanten en de efficiency en effectiviteit van de verschillende activiteiten. Het Business Model Canvas is een model dat vaak gebruikt wordt om een onderneming in kaart te brengen, maar er zijn ook andere modellen die je kunt gebruiken, zoals de SWOT-analyse, de Waardepropositie canvas en de Value Chain. Het is belangrijk om de modellen regelmatig te herhalen zodat alle inzichten up-to-date zijn.